O Marysi

Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową na leczenie i rehabilitację naszej córeczki Marii Magdaleny Szaraniec.

Marysia urodziła się jako wcześniak w 30 tygodniu ciąży w wagą 1480 g. Podczas 2 miesięcznego pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w Łodzi rozpoznano u niej m.in. krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego III i IV stopnia, wodogłowie pokrwotoczne, niedotlenienie, zespół zaburzeń oddychania III stopnia.

W 14 miesiącu życia u Marysi zostało zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce, opóźniony rozwój psychoruchowy, niedowład czterokończynowy i epilepsja.

Koszt jednego dwutygodniowego turnusu wynosi ponad 6400 zł.

Dziecko korzysta z pomocy wielu specjalistów: neurologa, neurochirurga, psychologa, logopedy, pedagoga, okulisty i rehabilitantów. Dzięki intensywnej terapii Marysia ma sprawne rączki, niestety nie siedzi samodzielnie i nie chodzi. Aby mogła to robić potrzebna jest dalsza intensywna i niestety bardzo droga rehabilitacja. Koszt jednego dwutygodniowego turnusu wynosi ponad 6400 zł co przekracza nasze możliwości finansowe.

Największa skuteczność rehabilitacji to przynajmniej kilka wyjazdów rocznie,

Marysia jest bardzo kochaną, wesołą, bystrą i pracowitą dziewczynką. Los ją ciężko doświadcza lecz ona mimo wszystko ma ogromną chęć do życia i jest szansa na to że będzie mogła funkcjonować jak jej rówieśnicy.

Prosimy bardzo ludzi wielkiego serca o pomoc dla naszej córeczki Marysi. Pomóżcie i dajcie jej tą szansę.